Kabul Edilen Bildiriler

Kongremize Bildiri göndererek yoğun ilgi gösteren siz değerli katılımcılara, değerli katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz.

Yapılan hakem değerlendirmesi neticesinde listede yer alan bildiriler kongrede sunulmak üzere kabul edilmiştir. Siz Değerli misafirlerimizi Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde kongremizde ağırlamaktan mutluluk duyacağız.

(LİSTEDE YALNIZCA KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DIŞINDAN KATILIM SAĞLAYAN KATILIMCILARIN KABUL EDİLEN  BİLDİRİLERİ YER ALMAKTADIR.)

DOÇ. DR. RAMAZAN UYGUN

 

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER

BİLDİRİ NO

BİLDİRİ ADI

20197

Geleneksel El Dokuma Halı Üretimi (=Hatay Motiflerinin Canlandırılması) Girişimi

201913

Girişimcilik Desteğinde Yeni Ufuklar: İstihdam, Teknoloji(K) İmalat, Yerli Üretim: Küçük Ve Orta Ölçekli Işletmeleri Geliştirme Ve Destekleme Idaresi Başkanliği (Kosgeb) Girişimciliği Geliştirme Destek Programi İncelemesi

201918

Özgüven ve Öz Yeterliliğin Girişimcilik Niyeti Üzerine Etkisi: Bartin Üniversitesinde Bir Araştirma

201921

Kastamonu’da Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Denemesi: Antepli Fıstıkzadem Örneği

201926

Girişimcilik Ekosisteminde Finansman Yapısı Ve Alternatif Kaynaklar

201929

Kadın Girişimcilerin İş Kurma Sürecinde Karşılaştığı Zorluklar

201931

Finansal Okuryazarlık Düzeyi İle Girişimcilik Eğilimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

201935

Sosyal Zekânın Girişimcilik Eğilimi Üzerine Etkisinin İncelenmesi

201940

Girişimcilik Eğilimini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

201943

Neden Girişimcilikte Yenileşim?

201948

Destinasyonların Pazarlanması ve Yöresel Lezzet Noktalarıyla Bütünleştirilmesi Bağlamında Bir Mobil Arttırılmış Gerçeklik Uygulaması

201951

Türkiye’de İnsan Kaynakları Yönetimi ve Etik Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezlerin Analizi

201954

Y Kuşağının Kariyerizm Algısının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma

201969

Türkiye’de Yükseköğretimde Kalite

201972

Sermaye Piyasalarında İşlem Bazlı Manipülasyon Teknikleri Ve Tespit Yöntemleri

201977

Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarında  Menşe Ülke Etkisinin İncelenmesi

201980

Bir Hizmet İşletmesinin Uluslararasılaşma Süreci

201981

Pazarlama İletişiminde Renklerin Oluşturduğu Etkilerin İncelenmesi

201987

Ağizdan Ağiza Pazarlama

201988

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İle Mesleğe Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

201990

Otelcilik Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmaların Finansal Oranlar İle Değerlendirilmesi: BIST’te Bir Uygulama

201991

Kripto Paraların Vergilendirilmesi: Türkiye ve Diğer Dünya Devletleri Üzerine Bir Araştırma

201993

Algılanan Örgütsel Politikada Çatışma ve Çatışma Yönetimi

201995

Finansal Okuryazarlık Eğilimini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

201999

Kadınların İşgücüne Katılımını Etkileyen Faktörler ve Türkiye-Müslüman Ülkeler Karşılaştırması

2019101

Fârâbî’nin Siyaset Felsefesinde Mutluluk İdeali Olarak Erdemli Şehir

2019111

Belediyelerde Kadınlara Yönelik Hizmetler: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Karşılaştırması

2019113

Hayvan Hakları Felsefesine İnsan ve Hayvan Arasındaki Farklar Açısından Bakış

2019116

Siyasi Partilerde Kadının Siyasal Katılımı

2019119

Türkiye Belediyeleri’nin Çocuklara Yönelik Hizmetleri : Ankara Büyükşehir Belediyesi Örneği

2019121

Vatan Yolunda ve Türk’ün Ateşle İmtihanı  Anılarının Karşılaştırılması

2019124

Antik Yunan’da Toplumsal Hafızanın İnşasında Sokrates’in Ortaya Atmış Olduğu Uydurma Masallar

2019127

Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ülkeleri Tercih Etme Nedenleri

2019129

Yol Vergisi Uygulamasının Günümüz Alternatifleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi

2019132

Varlık Vergisi Uygulamasının Gelir Dağılımında Adalet Açısından Değerlendirilmesi

2019135

Uluslararasi Alanda Bütün Dengeleri Değiştiren Doğu Akdeniz Enerjisi

2019136

Yapısalcı Perspektiften Suriyeli Mültecilerin Türkiye’deki Durumu

2019145

Taşımış Olduğu Enerji Potansiyeli Sebebiyle Kıyıdaş Ülkeler İçin Vazgeçilmez Olan Hazar Denizi

2019149

Liberalizmin Artan Etkisiyle Günümüzün Derebeyleri Şirket Sahipleri Mi?

2019150

Karadeniz Ve Güney Kafkasya’da Türkiye ve Rusya Rekabeti

2019165

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Soru Sorma Becerilerinin Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi

2019166

Okul Öncesi Öğretmenlerinin İş Yaşam Kalitesi Düzeyleri

2019168

Bireylerin İnternet Erişimi Kullanım Yoğunluğu İle İnterneti  Doğru Bir Biçimde Hayatlarına Entegre Edip Edememe Durumlarının İncelenmesi :Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Örneği

2019172

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Doğaüstü Güç İnançları ve Bununla İlgili Tedavi Yöntemleri: Antropolojik İncelemeler

2019177

Kapitalizm Ekseninde Amerika Deneyimi Work And Travel Nedir?