UGİS 2020 II.ULUSAL SAFRANBOLU GİRİŞİMCİLİK ÖĞRENCİ KONGRESİ

1. Ulusal Safranbolu Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi 2019 – Bildiri Kitabı